TerveMinän Tietosuojasta

Salassapito on itsestään selvä ja erittäin tärkeä asia tällä alalla.

TerveMinä ei itse jaa asiakkaiden tietoja eteenpäin.

TerveMinässä työskentelee toistaiseksi ainoastaan minä, terapeutti Päivikki Malm. Olen yksityinen yrittäjä, joten tiedot eivät mene julkisiin tietoihin, kuten Kanta palveluun.

Terapian loputtua annan asiakkaalle halutessaan terapiassa kertyneitä dokumenttejaan, joiden säilytyksestä ja salassapidosta ei enää, TerveMinä tai minä Päivikki Malm vastaa. Niiden osalta vastuu siirtyy täysin asiakkalle kaikesta.

TerveMinä hävittää polttamalla tai silpomalla lopettaneiden asiakkaiden istuntojen tiedot määrätyn ajan kuluttua tai mahdollisesti heti. Niin kauan ne säilytetään lukitussa tilassa, johon vain terapeutti Päivikki Malmílla on pääsy.

TerveMinä pitää laitteissaan asennettuna vähintään turvapaketin.

Asiakkaiden yhteystiedot sisältävät puhelinnumeron ja nimen, joka on muiden yhteystietojen joukossa. Mahdollisesti myös osoite sisältyy, asiakkaan niin salliessa. Sähköpostiosoite tai ip- osoite ja mahdollisesti muut yhteystiedot tallentuvat mahdollisesti asianosaisiin asiakkaan käyttämiin sovelluksiin ( kuten esim.. Gmail.  tai muu sopimamme, ,Vello.fi,  Webnode, puhelin, netti, WhatsApp, mitä palvelua ja sovelluksia  asiakas käyttääkin ja mitä kautta ottaa yhteyttä riippuen siitä,..). TerveMinä ei voi vastata näiden sovellusten turvallisuudesta, mahdollisesta häiriöstä, tietojen keruusta, tai virheestä (Vaikka kyseessä olisi mahdollinen tietovuoto.  Asiakas on itse vastuussa kaikesta, kaikkien sovellusten, netin ja puhelimen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista mistä tahansa haitoista. 

Netti ajanvarauksen yhteydessä maksu suoritetaan etukäteen Vello.fi ajanvarausjärjestelmän kautta. Kuten edellä on mainittu, TerveMinä ei voi vastata näiden sovellusten käytön mahdollisesti aiheutuvasta mistä tahansa haitasta. Asiakkaan vastuulla on lukea kaikkien käyttämiensä sovellusten tietoturvalausekkeet ja hänen on täysi vastuu kaikkien käyttämiensä sovellusten käytöstä.

Lyhytterapia tai Yhden Kerran Istunto paikan päällä livenä:

Yhteystiedot tallentuvat muihin yhteystietoihini (Päivikki Malm tai TerveMinä), riippuen siitä, mitä kautta asiakas tilaa ajan.

Jos hän soittaa puhelin aikaan, joka on olettavasti normaalein tapa, hänen puhelinnumeronsa tallentuu puhelimiini muiden yhteystietojen joukkoon. Yhteystieto on siellä vähintään siihen asti, kunnes terapia on ohi. Usein vielä säilyen sen jälkeen, ellei asiakas pyydä poistamaan, koska saatan kysellä kuulumisia.

Asiakaslomake ja istuntojen tiedot säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy vain minulla, terapeutti Päivikki Malm´ illa, 

Maksun yhteydessä asiakkaan tiedot tallentuvat jossakin muodossa hänen ja TerveMinän tilille. Käteismaksun ollessa kyseessä maksu mahdollisesti kiertää erään oman tilini kautta TerveMinän tilille. (Elikkä voin siirtää omalta tililtäni ao. summan TerveMinän tilille ja käyttää näin käteisen itse.)
Joten asiakkaan tiedot tallentuvat näihin ao. muodossa.

Ymmärtääkseni tietoturvallisinta on, että soitat puhelinaikaan (tällöin varmimmin saamme ajan sovittua), tulet paikan päälle tai puhelinistuntoon ja  maksat suoraan TerveMinän tilille, parhaiten etukäteen tai heti istunnon loputtua tilisiirtona. Laskun halutessasi mukaan, olet 100%:sesti vastuussa itse sen salassapidosta.